Usposabljanje za člane skupin za iskanje, odstrel divjih prašičev (julij 2021)

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v juliju izvedla usposabljanje za izvajalce določenih nujnih ukrepov po potrditvi afriške prašičje kuge.

Usposabljanje je bilo namenjeno kandidatom za člane skupin za aktivno iskanje poginulih divjih prašičev na območjih z omejitvami ter za člane skupin za izvajanje izrednega odstrela na območjih z omejitvami. Teoretični del usposabljanja je potekal na daljavo, preko aplikacije Zoom, praktični del pa bo potekal v jesenskem času na različnih lokacijah po Sloveniji.

Posnetek usposabljanja za iskanje: https://youtu.be/_-JpgUGD4RU

Posnetek usposabljanja za izvajanje izrednega odstrela: https://youtu.be/XP-21DBau4I